หน้าหลัก > สาระความรู้ > ค่า SPF และ PFA คืออะไร ?
ค่า SPF และ PFA คืออะไร ?
ค่า SPF และ PFA คืออะไร ?
01 Nov, 2019 / By erikethailand
Images/Blog/KZQWt1KQ-spfpfa blog.jpg

ค่า SPF และ PFA คืออะไร ?

ผลิตภัณฑ์กันแดดแต่ละตัว จะมีความสามารถในการป้องกันแดดได้แตกต่างกัน จึงได้มีการกำหนดค่าชี้วัดประสิทธิภาพในการป้องกันแดดที่สำคัญและเป็นมาตรฐานสากลไว้ 2 ชนิด ได้แก่ SPF และ PFA

SPF (sun protection factor) คือ ค่าที่วัดประสิทธิภาพในการป้องกันการไหม้แดงของผิวหนังที่เกิดจากรังสี UV-B โดยใช้ตัวเลข แสดงระดับของประสิทธิภาพและความสามารถในการดูดซับรังสี UV-B ดังแสดงในตารางข้างล่าง แต่อย่างไรก็ตามค่า SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV-B ได้ไม่แตกต่างกัน

PFA  (protection factor of UV-A) คือ ค่าที่วัดประสิทธิภาพในการป้องกันอาการดำคล้ำของผิวหนังที่เกิดจากรังสี UV-A โดยสัญลักษณ์ในการแสดงระดับของประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV-A ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ ดังแสดงในตาราง

ค่า SPF

ค่าดูดซับรังสี

UV-B (%)

ค่า PFA

UV-A rating

ความหมาย

Japanese

US

2-15

50-93

2  -  < 4

PA    +

*

ป้องกัน UV-A ต่ำ

15-30

93-96

4  -  < 8

PA   ++

**

ป้องกัน UV-A ปานกลาง

30-50

96-98

> 8

PA  +++

***

ป้องกัน UV-A สู

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ค่า PFA < 2 = ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน UV-A

 

เอกสารอ้างอิง

https://bit.ly/33sp5bT

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.